LO - Landsorganisationen i Danmark

Gå hjem-møde: Global skatteunddragelse – hvordan løser vi udfordringerne?


Dato og tid

Torsdag d. 22. februar 2018 kl. 16:00 til 17:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 16:00

Sted

LO
Islands Brygge 32D
2300 København S
Denmark

Arrangør

LO - Landsorganisationen i Danmark
+45 3524 6150
mse@lo.dk

Global skatteunddragelse – hvordan løser vi udfordringerne?

I løbet af få år er der sket store geografiske forandringer i multinationale selskabers overskud og skattebetalinger. Forandringerne er et resultat af et mere globalt marked, hvor virksomheder i højere grad placerer sit overskud der, hvor skatten er lavest. Det giver en global konkurrence mod bunden om selskabsskatten og risikerer at indebære en uretfærdig og skæv fordeling af selskabsskatteprovenuet på tværs af lande.

LO ønsker at sætte fokus på disse udfordringer og inviterer derfor til et uformelt gå hjem-møde.

LO’s formand Lizette Risgaard byder velkommen, hvorefter disse tre oplægsholdere vil gøre os klogere på emnet.

Jeppe Kofod, MEP for Socialdemokratiet og næstformand i gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet. Jeppe vil fortælle om sit parlamentariske arbejde for at mindske omfanget af international skatteunddragelse.

Rasmus Corlin Christensen, Ph.d.-studerende ved CBS med fokus på politisk økonomi og international beskatning og i øjeblikket visiting fellow ved University of Cambridge. Rasmus vil give et indblik i de aktuelle udfordringer med international skatteunddragelse med udgangspunkt i egen og kollegers forskning.

Lisbeth Rasmussen, underdirektør i SKAT. Lisbeth vil fortælle om central-administrationens konkrete arbejde med international skatteunddragelse.

Mødet afsluttes med en sandwich og fyraftensøl/-vand.

Vi glæder os til at se dig!

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

LO - Landsorganisationen i Danmark
+45 3524 6150
mse@lo.dk